FANDOM


de Verenigde Eilanden is een constitutionele, populaire monarchie en een Confederale parlementaire democratie. De unicameral federale parlement hebben zeer beperkte macht en invloed over de toestanden als gevolg van de staten hebben een eigen parlementen

Wim is de prins van de Verenigde eilanden en het staatshoofd. De prins wordt vertegenwoordigd door de Kroon-generaal, die hij benoemt op advies van de minister-president. The Crown-generaal kan voorrecht bevoegdheden van de Crown's, zoals de herziening van gevallen van onrecht en het maken van afspraken van ministers, ambassadeurs en andere belangrijke ambtenaren, en in zeldzame situaties te oefenen, de reserve bevoegdheden (bijvoorbeeld de bevoegdheid om het Parlement te ontbinden of weigeren de Royal Assent van een wetsvoorstel in de wet) .De bevoegdheden van de Prins en de Kroon-generaal worden beperkt door de grondwettelijke beperkingen en kunnen zij normaal gesproken niet worden uitgeoefend zonder het advies van het kabinet.