FANDOM


Een confederatie of statenbond is een samenwerking van onafhankelijke staten of (deel)staten die samen een staat vormen. Hierbij bestaat een overeenkomst of verdrag tussen de verschillende onafhankelijke landen die overeenkomen om bepaalde aangelegenheden, zoals de buitenlandse belangen en veiligheid, gemeenschappelijk te regelen

Confederalisme staat hiermee in tegenstelling tot federalisme of een bondsstaat, waarbij het overkoepelende geheel ("de federatie") onafhankelijk is. In een federatie is de federale grondwet het bindende element tussen de verschillende regio's. In de confederatie heeft elke partner een eigen grondwet en wordt de samenwerking geregeld door het verdrag de Verenigde Eilanden zijn een confederatie van 8 staten